Doelgroep

Het groepsprofiel:

De betrokken ouders hebben de voorkeur voor een gevarieerde groep kandidaten. Onder gevarieerd verstaan zij een diversiteit in de mate van verstandelijk functioneren en eventuele lichamelijke beperkingen. Zij geven aan dat zij mensen zoeken die functioneren op een niveau wat binnen het zorgregistratiesysteem wordt gecategoriseerd op zorgzwaartepakket 3 en 4.  Twee van de tien appartementen zijn volledig aangepast voor mensen met een meervoudige beperking en gebaseerd op zorgzwaartepakket 5. Een persoonlijke noot van de ouders is dat zij zoeken naar mensen waarbij een begeleidingspatroon met veel structuur, duidelijke vaste patronen en redelijke nabijheid goed aansluit.
De ouders kiezen om de volgende redenen voor een “gemêleerde” groep mensen:
• De meerwaarde die personen “van een wat hoger niveau” kunnen putten uit het gevoel anderen te kunnen helpen of voor anderen te kunnen zorgen.
• De stimulering die de personen “van een wat lager niveau” krijgen om optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden, door om te gaan met personen met meer capaciteiten.
• Het genormaliseerde karakter. Een gemengde groep benadert de normale situatie in de maatschappij zeer sterk, daar is ook sprake van een gemengde populatie
• Meer mogelijkheden om het initiatief een goede kans van slagen te geven en de continuïteit ervan te kunnen waarborgen

Het individuele profiel:

Zoals het groepsprofiel hierboven aan geeft, zijn de ouders opzoek naar een diverse groep. Het is daarom niet eenvoudig een eenduidig profiel te geven. Het profiel geeft daarom eerder een aantal voorwaarden en beginvereisten aan, waar de persoon aan moet voldoen, wil hij in aanmerking komen.

Item Voorkeur voor
Leeftijd Tussen de 20 tot 30 jaar.
Niveau van functioneren TIQ 50-70
Woonniveau

Acht plaatsen zorgzwaartepakket 3 en 4 en
twee plaatsen zorgzwaartepakket  5

Begeleiding Begeleiding met het accent op regelmaat en vaste patronen. Veel nabijheid en warmte.
Dagbesteding De persoon moet enigszins productiegericht kunnen werken. Dat wil zeggen dat een minimale eis is, dat de persoon te sturen is en hij aan de hand van een opdracht in staat is één eenvoudige taak uit te voeren. De dagbesteding gebeurt in een groep.
Financiering De persoon moet een PGB hebben om het zorgarrangement mee te kunnen financieren.
Wonen Het accent ligt op normalisatie en actieve participatie. Dit alles met als basis de eigen vertrouwde woonomgeving.
Woonplaats De woon- en werkboerderij wordt gerealiseerd aan de Beekstraat te Berlicum
Persoonsbeschrijving wonen

Het gaat hier om personen die tijdens de dag voortdurend begeleiding nodig hebben. Daarbij heeft men vooral behoefte aan structuur en begeleiding bij het dagelijkse leven en de indeling van de dag. Er is dus steeds begeleiding nodig omdat ze veel dingen niet (geheel) zelfstandig kunnen. De persoon kan veelal een beperkt aantal ADL-taken uitvoeren met toezicht en stimulering maar vaak heeft de persoon hulp nodig om alle dagelijkse dingen te kunnen doen. De persoon kan goed functioneren als het algemene verloop van de dag met de verschillende activiteiten daarin, duidelijk voorspelbaar wordt aangeboden door de begeleiding.

Persoonsbeschrijving werk Een persoon die in staat is om eenvoudige, concrete taken uit te voeren. Hij moet in staat zijn productiegericht te werken. Dat houdt in dat de persoon te sturen is en na duidelijke instructie in staat is een eenvoudige taak uit te voeren.


Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum