Ontstaan

December 2000:

Omdat de zoon van de familie Wijnen in 2001 de leeftijd van twintig jaar zal bereiken, is voor hem dan het moment aangebroken dat hij niet langer meer naar school kan en er een geschikte dagbesteding gevonden zal moeten worden. Omdat hij altijd al een enorme voorliefde heeft gehad voor alles in en om de boerderij, is bij de ouders het idee gerezen om dagbesteding en wonen te combineren, in de vorm van een werkboerderij. De familie Wijnen heeft dit plan reeds kunnen bespreken met stichting Philadelphia. Deze stichting heeft reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van ouders bij het voorbereiden en opzetten van wooninitiatieven. Ook participeren zij in deze verschillende initiatieven, middels het aanbieden van diverse zorgarrangementen. Philadelphia heeft de familie Wijnen laten weten ook in dit initiatief ondersteuning te willen bieden. Philadelphia heeft de familie Wijnen een aantal voorwaarden meegegeven waaraan zal moeten worden voldaan om een start met dit initiatief mogelijk te maken. Dit zijn de volgende:
• Er moeten minimaal acht tot negen kandidaten zijn
• Een PGB voor 24 uurszorg bij wonen is noodzakelijk
• Er moet een geschikt pand gevonden worden

Omdat er natuurlijk voor een ouderinitiatief, zoals beschreven ongeveer acht tot negen kandidaten nodig zijn, is de heer Wijnen actief op zoek gegaan.

20 april 2001

De fam. Wijnen is actief op zoek gegaan naar andere geïnteresseerden. Drie andere kandidaten (ouderparen) hadden ook interesse in het initiatief, vandaar dat besloten is om een kennismaking te laten plaatsvinden. Tijdens deze kennismaking hebben de ouders zich aan elkaar voorgesteld, wat meer verteld over hun zoon of dochter en aangegeven waarom zij geïnteresseerd waren in dit initiatief. Er is gesproken over de samenstelling van de groep, de aard van de werkzaamheden en de verschillende mogelijkheden die er zijn, wat betreft de combinatie van wonen en werken. Na het gesprek bleken alle ouders nog steeds geïnteresseerd te zijn en hebben besloten een start te maken. Er zijn naar aanleiding van de avond een aantal zaken besproken waar alle ouders het mee eens waren, zodat deze als een soort van regels/ afspraken en voorwaarden op papier gezet zijn.

28 Augustus 2001

Door de ouders wordt een werkgroep ingesteld die de bijeenkomsten met de voltallige oudergroep zal voorbereiden. Deze werkgroep wordt gevormd door Patrick van Heist (S.P.D.) Anneke Sleutjes en Mari Wijnen. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vind plaats op 28 augustus 2001.Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt een inventarisatie gemaakt van alle bespreekpunten met de voltallige oudergroep. Na overleg met de ouders wordt besloten dat er iedere zes weken een bijeenkomst zal zijn voor alle ouders en elke zes weken zal de werkgroep deze bijeenkomsten voorbereiden.

19 november 2001

De heer Siem v.d. Broek, juridisch medewerker van de stichting Philadelphia, geeft een voorlichting over de mogelijke juridische vormen. Zowel de voor als nadelen van een vereniging en stichting worden besproken. Tijdens de bijeenkomst van 7 januari 2001 wordt besloten om een stichting op te zetten.

3 april 2002

Alle ouders hebben nagedacht over een geschikte naam voor de op te richten stichting. De volgende namen zijn genoemd:
Stichting……
- Buitenzorg, Den Boer, Ons Erf, Eendracht, De Ploeg, Buitenleven, Villa den Boer, QkeleQ, Hoeve Nooitgedacht, Buiten Gewoon, Ons Boerenthuis

Om een keuze te maken uit deze namen mochten alle ouders drie namen noemen die zij het meest geschikt vonden. De naam met de meeste ‘stemmen’ is vervolgens hieruit gekozen als naam voor de stichting. Uit de keuzes van de ouders kan het volgende overzicht gemaakt worden:

Buiten Gewoon: 10 stemmen
Ons Erf: 6 stemmen
Buitenleven: 4 stemmen
Villa den Boer: 3 stemmen
QkeleQ: 2 stemmen
Eendracht: 2 stemmen
Ons Boerenthuis: 2 stemmen
De Ploeg: 1 stem

22 oktober 2002

De akte van oprichting van de stichting Buiten Gewoon wordt gepasseerd.Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum