Bestuursleden

Voorzitter:                Hendrik Hoeksema       hendrikhoeksema@home.nl
Secretaris:               Olga Hilgers                  info@buitengewoon.org
Penningmeester:     Cees van Broekhoven
Bestuurslid:              Dick Langerak

Correspondentieadres Stichting Buiten Gewoon: Beekstraat 18, 5258 EG, Berlicum
email: info@buitengewoon.org
Rabobank Hart van de Meierij: NL94 RABO 0190 4387 54
Kamer van Koophandel Oost Brabant: 17149461

Locatie werkboerderij Buiten Gewoon:
Beekstraat 46, 5258 EG  Berlicum
Tel. 088-3451980
Mobiel 06-11776453
Website

 

 Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum