Doelstelling

De Stichting Buiten Gewoon heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een woon- en werkboerderij voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap. Het wonen en werken is niet aan elkaar gekoppeld.
Met andere woorden: er kunnen bewoners zijn die er niet werken en er kunnen hulpboeren zijn die er niet wonen.Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum