Cello

Cello is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, met ruim 2400 medewerkers en ongeveer 1750 cliënten. We leveren zorg op het gebied van wonen, dagbesteding en werk, kind en gezin en vrije tijd. We willen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking de mogelijkheid bieden om gewoon als anderen hun eigen leven te leiden.

 

 

 

 

 

Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag. Omdat die vraag steeds verandert, is onze dienstverlening continu in beweging. Zo komen zij als persoon en als lid van de samenleving tot hun recht.
Cello is gevestigd in het zorggebied noordoost Noord-Brabant / zuidwest Gelderland (Bommelerwaard) en kent - verspreid in de regio - een scala van woonvormen, (kinder)dagcentra en werkprojecten.

 

 

 
 
 
 
Visie en missie:
De opdracht van Cello is mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden om gewoon als anderen hun leven te leiden. Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele vraag. Zodat zij als persoon en als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen. Want mensen met een verstandelijke beperking zijn in de eerste plaats burgers van deze samenleving. Met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Dat betekent dat de algemene normen evengoed gelden voor mensen met een verstandelijke beperking en de maatstaf zijn voor de omstandigheden waarin zij leven, wonen en werken. Mensen met een verstandelijke beperking hebben wel extra ondersteuning om deze 'gewone' kwaliteit van leven te realiseren. Het bieden van deze ondersteuning is de kern van de missie van Cello.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wonen:
Voor iedereen geldt dat de kwaliteit van leven in belangrijke mate bepaald wordt door de kwaliteit van het huis waarin men woont. Wonen is het plezierigst in een omgeving waar kernwaarden als je veilig voelen en tot jezelf kunnen komen centraal staan. De plek waar de woning staat, is ook van groot belang. In de nabijheid van vrienden en familie, werk, winkels of openbaar vervoer bijvoorbeeld. Het moet een plek zijn die naar eigen smaak ingericht kan worden en waar privacy heerst. Waar met mensen van eigen keuze samengeleefd wordt en waar vrienden op bezoek kunnen komen. De woonbegeleiding en de woonvormen van Cello dragen bij aan zo’n woonsituatie. En maken het mogelijk dat mensen met een beperking net als andere mensen kunnen wonen zoals zij dat zelf wensen. Thuis moet iedereen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Iedereen moet zelf kunnen kiezen waar hij woont en met wie. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat, vindt Cello. Daarom zorgen wij dat dat mogelijk is. Bijvoorbeeld door veel verschillende woonvormen aan te bieden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagbesteding en werk:
Ongeacht de mate van hun beperking hebben alle cliënten van Cello werk of dagbesteding.
Met de juiste begeleiding en in een passende omgeving krijgen zij kans hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. En andere mensen te ontmoeten. Ook hier speelt het
individuele ondersteuningsplan een grote rol. Cello kent veel mogelijkheden voor werk en dagbesteding. Niet alleen in eigen dagcentra, maar ook bij andere instellingen en bedrijven.

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd:
Woonbegeleiding bij Cello betekent ook aandacht voor een prettige invulling van de
vrije tijd. Contact met ouders, familie en vrienden is daarbij een belangrijk onderwerp,
net zoals creatieve of sportieve bezigheden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van
(club-)activiteiten in de buurt.
 
Voor verdere informatie over Cello kunt u terecht bij:
ww.cello-zorg.nl
Cello Cliëntenservice
Waterleidingstraat 2
Postbus 22, 5240 BD Rosmalen
T 073 528 52 35
 

 Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum