Financiering

INVESTERINGSPLAN 
VASTE ACTIVA
Grond tbv werkboerderij € 120.000  
Werkschuur met opslagfaciliteiten € 127.000  
Tuinbouwkas-stallen-hokken:    
voor kleinvee en recreatie faciliteiten € 103.000  
     
TOTAAL   € 350.000
AGRARISCHE BEDRIJFSMIDDELEN
 
 
Mini-tractor en gereedschappen
€ 21.000
 
Terreinvoorzieningen
€ 19.000
 
Boerderij vee
€ 10.000
 
 
 
 
TOTAAL
 
€ 50.000
ALGEMEEN WONEN
 
 
Inventaris gezamenlijke ruimte-kantoorruimte
€ 100.000
 
 
 
 
TOTAAL
 
€ 100.000
 
 
 
TOTAAL INVESTERINGSPLAN
 
€ 500.000
     
FINANCIERINGSPLAN
 
 
Investeringsplan
€ 500.000
 
FONDSEN
 
 
Bijdrage ouders
€ 25.000
 
Subsidie en sponsorgelden
€ 199.000
 
Derden financiering c.q hypothecaire leningen
€ 276.000
 
 
 
 
TOTAAL 
€ 500.000
 
     
EXPLOITATIE PLAN
 
 
 
1 e jaar
2 e jaar
3 e jaar
BATEN
 
 
 
Huur zorgverlener
€ 27.000
€ 41.000
€ 50.000
Exploitatiebijdrage zorgverlener 
 
 
 
 
(operationele kosten)
€ 12.000
€ 12.400
€ 12.800
 
 
 
 
 
TOTAAL
€ 39.000
€ 53.400
€ 62.800
       
LASTEN
 
 
 
 
Afschrijvingen
€ 29.000
€ 29.000
€ 29.000
Rente
€ 12.500
€ 11.500
€ 10.500
Operationele kosten:
 
 
 
 
Huisvesting
€ 6.000
€ 6.200
€ 6.400
Overige
€ 6.000
€ 6.200
€ 6.400
TOTAAL
€ 53.500
€ 52.900
€ 52.300
RESULTAAT
€ 14.500-
€ 500
€ 10.500
Basis zorgverlener
8 P werk
12 P werk
15 P werk
 
10 P wonen
10 P wonen
 10 P wonenStichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum