Uitgangspunten

Het wonen en werken is niet aan elkaar gekoppeld. Met andere woorden: er kunnen bewoners zijn die er niet werken en er kunnen hulpboeren zijn die er niet wonen. In principe zijn de ouders niet alleen op zoek naar kandidaten die zowel wat betreft het wonen en het werken willen deelnemen aan het project. Ze vinden dat ook personen die geïnteresseerd zijn in alleen het wonen of uitsluitend in de dagbesteding ook moeten kunnen deelnemen. 

Het gaat er ouders om dat er in ieder geval tien personen zijn die “fulltime” wonen in het project en dat er maximaal vijftien plaatsen voor tien dagdelen per week aan dagbesteding bezet zijn. Bij deze omvang kan het aanbod in wonen en werken veel dichter bij de individuele wensen en behoeften van de kandidaten komen te liggen. De deelnemers krijgen zo de mogelijkheid om ander werk / dagbesteding te doen, terwijl ze in de woonsituatie kunnen deelnemen, omdat die goed aansluit bij hun woonbehoefte. 

De activiteiten op de boerderij kunnen dan bijvoorbeeld wel als een leuke hobby en of vrijetijdsbesteding fungeren. Andersom zijn er ook deelnemers die de wens hebben om een dagbesteding te hebben op een werkboerderij, maar al elders wonen of waarvan de woonbehoefte niet aansluit bij het profiel van de groep. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor de dagbesteding op de boerderij. Hierdoor kan ook worden voldaan aan de wens om personen te selecteren die productiegericht kunnen werken. Tevens komen er door deze flexibele grondgedachte veel meer mogelijke kandidaten in aanmerking, waardoor de zoektocht iets eenvoudiger wordtStichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum