Gift Oranje Fonds

Stichting Buiten Gewoon ontvangt gift van het Oranje Fonds

De Stichting Buiten Gewoon heeft van het Oranje Fonds een gift ontvangen van
€ 10.000 voor het inrichten van de gemeenschappelijke woonruimte in de nieuw te bouwen woonboerderij in Berlicum.

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het circa 15 miljoen euro uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting.

Stichting Buiten Gewoon is een initiatief van ouders met als doel het realiseren van een woon- en werkboerderij voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap. De woonboerderij zal plaats bieden aan tien jongeren tussen 16 en 25 jaar oud en is gevarieerd van samenstelling. Zowel jongens als meisjes, ieder met hun eigen mogelijkheden en beperkingen.

Wonen en werken worden op dezelfde locatie mogelijk gemaakt. Rondom de boerderij ligt zo’n 2,5 hectare grond waar boerderij-activiteiten zullen worden ontplooid. De ‘hulpboeren’ kunnen fulltime of parttime aan de slag met plant en dier Het is overigens niet zo dat wonen en werken altijd onlosmakelijk gekoppeld zijn. De boerderij zal voor ongeveer 15 ‘hulpboeren’ plek hebben, dus sommige ‘boeren’ of ‘boerinnen’ zullen elders wonen en niet alle bewoners zullen op de boerderij werken.Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum