Nieuwjaarwens

Het einde van het jaar is traditioneel een moment van terugkijken en vooruitblikken. 2012 heeft geen witte maar een groene kerst gebracht. Ik denk dat dit de kleur is die Buiten Gewoon in 2012 heeft gesymboliseerd: het was een groen jaar.

Bij de start van dit jaar woonden onze kinderen een half jaar in de Beekstraat, en omdat de werkboerderij en de kas afgebouwd waren konden de dagbestedingsactiviteiten van Cello beginnen. In het voorjaar werden de diverse tuinen ingericht: deze hebben de hele zomer hun bloemenpracht tentoongesteld. Ouders en vrijwilligers hebben, onder begeleiding van een kundig tuinman, het hele terrein beplant met duizenden struiken en bomen. Op de terreindelen die nog niet in gebruik waren werd gras ingezaaid. Het was fantastisch om te zien hoe het terrein zich kleurde met zoveel verschillende tinten groen. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, ouders en medewerkers van Cello zag ons groene terrein er na verloop van tijd geweldig uit. Want dat zo’n groot terrein veel onderhoud nodig heeft, bleek al vrij snel. In september hebben we een open dag georganiseerd. Door de samenwerking van ouders samen met Cello, en dankzij de inzet van vele vrijwilligers, kan deze dag met recht zeer geslaagd genoemd worden: de vele bezoekers maakten deze dag tot een grandioos succes.
 
In het najaar zijn we begonnen met de opzet en inrichting van het laatste stukje van het totaalplan van de Stichting Buiten Gewoon. We gaan hard aan de slag om in 2013 een dierenverblijf en –weide te realiseren. Daarmee volbrengen we al onze bouwplannen en kunnen we stellen dat het gehele terrein is ingericht.
 
Namens Buiten Gewoon wens ik allen die ons een warm hart toedragen, sponsoren, vrijwilligers, ambassadeurs, allen die ons op enigerlei wijze ondersteunen een gezond en voorspoedig 2013 toe: dat al uw wensen mogen uitkomen.
 
Cees van Broekhoven, voorzitter
 


Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum