Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Cello

Op zondag 17 januari 2010 heeft Stichting Buiten Gewoon de samenwerkingsovereenkomst met Cello ondertekent.

Voor deze ondertekening waren onder andere de bestuurder Eric Demandt en directeur Toine van der Pol afgereisd naar onze logeerlocatie De Buitenhorst in Schaijk. Alvorens te ondertekenen werd door de voorzitter van Buiten Gewoon in het kort stilgestaan bij de keuze van de zorgvelener. 

In februari 2008 is door ons een keuze gemaakt tussen vier zorgverleners. In deze afweging hebben de volgende zaken een belangrijke rol gespeeld: 
- er zijn ervaringen uitgewisseld met ouderintitiatieven van de vier zorgverleners
- een uitgebreide vragenlijst is beantwoord door de zorgverleners
- de landelijke benchmark
- en de offerte voor de gevraagde zorgverlening
Zoals uit bovenstaande blijkt zijn we niet over een nacht ijs gegaan en is uiteindelijk de keuze gevallen op Cello.

Sinds maart 2008 hebben de gesprekken plaatsgevonden in een goede sfeer en openheid met de sectormanagers Jos Dobbelsteen, Dolf Bremmers en Jeanette Dorresteijn. Later aangevuld met de coördinator ouderintitiatieven Edwin van Helvoort. Eind 2008 was het belangrijkste uitgewerkt. Toen begin 2009 duidelijk werd dat er problemen waren bij D.K.M. en het gehele project mogelijk geen doorgang zou kunnen vinden, zijn de verdere ontwikkelingen op een laag pitje komen te staan. De laatste maand heeft de afronding plaasts gevonden en kan er vandaag ondertekend worden.

De heer Demandt gaf in zijn woorden aan trots te zijn dat de keuze op Cello is gevallen en sprak zijn diep respect uit voor al hetgeen door Buiten Gewoon gedaan is en de hobbels die genomen zijn.

Na ondertekening was er taart en werd het glas geheven op de goede samenwerking in de toekomst.

 Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum