Terugblik op 2009 en vooruitzicht 2010

Zo tegen het eind van het jaar is het gebruikelijk om nog eens terug te kijken op de afgelopen periode. Voor onze stichting was 2009 helaas een moeizaam jaar.

Meteen in het begin van het jaar werd duidelijk dat al onze plannen op losse schroeven kwamen staan als gevolg van problemen bij woningstichting De Kleine Meierij. Alle in ontwikkeling zijnde plannen werden door De Kleine Meierij opnieuw onder de loep genomen en beoordeeld. In juni kregen we eindelijk het goede bericht dat de woningstichting groen licht aan ons project ging geven, De gesprekken werden weer hervat maar er moesten nog behoorlijk wat hobbels worden genomen. Al met al een spannende periode die gelukkig onlangs positief is afgerond; op 9 december hebben we overeenstemming bereikt met woningstichting De Kleine Meierij. Begin van het nieuwe jaar zal de bouw van onze woonboerderij van start gaan!

Intussen liep ook nog steeds de artikel19.1 procedure. Aan het begin van 2009 is deze afgerond en op 10 april jl; werd de bouwvergunning verstrekt.

In het bestuur heeft in 2009 een wijziging plaatsgevonden. Begin van het jaar hebben we afscheid genomen van onze secretaris Anny Verkuijlen. Vanaf het eerste beging is Anny als vrijwilliger werkzaam binnen het bestuur als secretaris, een taak die zij zeer nauwgezet heeft uitgevoerd. Haar taken zijn aansluitend overgenomen door Rianne van Broekhoven. Anny blijft werkzaam binnen de stichting.

Daarnaast vind ik het ook heel fijn u te kunnen vertellen dat we twee nieuwe bewoners hebben: Gislene Voets en Noortje Baeten. De fondsenwerving is dit jaar succesvol verlopen en de overeenkomst met Cello is afgerond.

Voor ons staat reeds vast dat 2010 een goed jaar zal worden. Na bijna 9 jaren van voorbereiden, overleggen, teleurstelling, vreugde etc. wordt nu eindelijk een start gemaakt met de bouw van ons unieke project.

Mede namens bestuur wens ik u allen een gezond en Buiten Gewoon 2010. Tevens wil ik allen bedanken die op welke wijze dan ook het afgelopen jaar een bijdrage hebben verleend aan onze stichting.

Mari Wijnen, voorzitterStichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum