Brabants Dagblad 11 juni 2008

Berlicumse boerderij weer stapje dichterbij

 

BERLICUM - Vooruitlopend op de bouw van een woon-werkboerderij in de Beekstraat in Berlicum, begon maandag de sloop van twee bijgebouwen van de voormalige boerderij van Jos van de Veerdonk.

Nadat het asbest verwijderd was, gingen de voormalige opslagschuur en oude varkensschuur tegen de vlakte. Het terrein wordt daarna bouwrijp gemaakt. Mari Wijnen, voorzitter van Stichting Buitengewoon: "Dit is het begin. Vanaf 2001 zijn wij bezig met de planvorming."

Het opzetten en instandhouden van een woon-werkboerderij voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking is doelstelling van zijn stichting. Met woonstichting De Kleine Meierij (DKM) zal de accommodatie achter De Ploeg gerealiseerd worden. Wijnen: "De commissie Welstand van de gemeente Sint-Michielsgestel keurde de plannen eind vorig jaar goed. Maar wij zijn nog steeds niet veel verder met de definitieve vergunningaanvraag. Er loopt een uitgebreide procedure, artikel 19. Wij hopen, nog dit jaar daadwerkelijk te kunnen beginnen."

Peter van der Hulle, interim-manager van Vastgoed DKM: "Wij hadden gedacht gebruik te kunnen maken van een aantal onderzoeken, die zijn gedaan in het kader van de ruimte voor ruimte locatie.. Maar voor deze specifieke plek op Beekstaat 14, moet opnieuw onderzoek worden gepleegd. De agrarische bestemming strookt niet met haar toekomstige woonbestemming. Als het procedureel mogelijk was, zouden we liever vandaag dan morgen aan de slag gaan."

Vooruitlopend op de kleinschalige woningbouw op de locatie van het voormalig wegenbouwbedrijf Van Lith aan De Ploeg, liet DKM ook daar het terrein egaliseren. Hier wil DKM maximaal twaalf koopwoningen realiseren, in een mix van diverse woningtypen in verschillende prijsklassen. Van der Hulle: "Wij zijn met de gemeente Sint-Michielsgestel in overleg over op welke wijze wij onze gronden in gaan vullen. In het kader van de ontwikkeling Beekveld en de andere projecten, die wij in de gemeente Sint-Michielsgestel hebben, bekijken wij welke woningen waar gebouwd worden. Wij willen over anderhalf jaar bezig zijn." Ook voor de ontsluitingsweg in het gebied De Ploeg, dat ook plaats biedt aan twintig ruimte-voor-ruimte woningen, zijn er volgens stedenbouwkundige verkenningen diverse mogelijkheden. Van der Hulle: "Die weg komt er sowieso. Voor langzaam verkeer of voor bestemmingsverkeer."Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum