ANBI-status verleend door belastingdienst

In verband met wijziging in de fiscale wetgeving is het vanaf 1 januari 2008 noodzakelijk dat organsisaties die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling een beschikking aanvragen bij de belastingdienst.

De belastingdienst heeft deze beschikking afgegeven zodat wij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt  worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook in de oude regeling was onze stichting een ANBI.

Door deze ANBI-status zijn giften voor ons onbelast en voor de schenker onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Kijk  hier voor uitgebreide informatie.

 

 Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum