Giften met ingang van 1 januari 2006 onbelast maar wel aftrekbaar

De stichting Buiten Gewoon is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

Onderstaand een korte uitleg wat dit betekent:Geen belastingafdracht Alle stichtingen in Nederland die het algemene nut dienen betalen vanaf 1 januari 2006 geen belasting over schenkingen indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang, ofwel er staat geen tegenprestatie tegenover de gift. (voor 2006 was dit 8% indien de schenking in 24 maanden groter was als € 4.303,--)

Schenken door particulier aftrekbaar 
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als het totale bedrag van uw giften minimaal 1 procent ( met een minimum van € 60) en maximaal 10 procent van uw drempel inkomen bedraagt. Uw drempel inkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het gehel jaar een partner heeft, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen. De minimum grens (1%) dient als drempel en mag niet worden afgetrokken.
Indien u gedurende het gehele kalenderjaar fiscaal gezien een partner heeft, worden de giften samengevoegd. 

U maakt een bedrag gewoon over op de rekening van de instelling die u wilt steunen. Het dagafschrift van bank of giro is voldoende bewijs voor de fiscus, maar u dient dit wel te bewaren. 

U hoeft niet alles te schenken aan één goed doel. U kunt het bedrag verdelen over verschillende organisaties. Voor die organisaties maakt dat natuurlijk een groot financieel verschil, voor de aftrek niet. Daarvoor telt de fiscus namelijk al uw giften bij elkaar op.

Enkele rekenvoorbeelden:
U heeft een onzuiver inkomen van € 75.000, per jaar en schenkt een bedrag van € 600,-. Als u geen andere giften doet, mag u dit bedrag niet aftrekken. Eén procent is immers € 750. Zou u uw gift verhogen tot bijvoorbeeld € 1.000,-, dan is die wel aftrekbaar. U mag dan €.1.000,- minus €.750,-, dus € 250,- aftrekken. Bij 52% inkomstenbelasting ontvangt u dan € 130,- terug. U geeft dan dus € 1.000,, maar betaalt in feite € 870,-.
U doet een schenking van € 10.000,-. In dat geval mag u maximaal tien procent ofwel
€ 7.500 aftrekken, minus de eerste procent, ofwel € 750. In totaal kunt u dan dus € 6.750 als gift aftrekken voor de belasting. Uitgaande van een belastingtarief van 52 procent, ontvangt u € 3.510 terug. Uw schenking van € 10.000 kost u in dit geval dus € 6.490.
Overigens, indien u een schenking via een notariële akte doet, dan is elk bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Notariële akte voor particulieren  
Wanneer u enkele jaren na elkaar aan een goed doel geld schenkt, zijn de belastingregels nog meer in uw voordeel. Als u de schenkingen laat vastleggen in een notariële akte en u ten minste vijf jaar achtereen een bedrag schenkt, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. Er zijn geen minima of maxima verbonden aan deze schenkingen. De kosten van de notariële akte mag u bij het bedrag van de schenking optellen en eveneens aftrekken. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’. Ook als u daarnaast aan deze instelling nog een eenmalige schenking doet, zijn de periodieke schenkingen voor de volle 100 procent aftrekbaar.
Soms hoeft u zich zelfs over de notariskosten van de akte geen zorgen te maken, want veel organisaties nemen in zo’n geval graag de kosten van de akte voor hun rekening.
De kosten van het opmaken van een notariële akte bedragen tussen de € 50 en € 350. Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900-3469393. Dat kan iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten
(à € 0,25 per minuut). Voor een notaris bij u in de buurt, kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat, www.notaris.nl.
U kunt dit ook zelf regelen via de internetschenkservice.

Schenken door bedrijven  
Ook bedrijven kunnen schenken als de directie daartoe besluit. De regeling daarvoor is vrij eenvoudig. De giften van bedrijven zijn namelijk aftrekbaar als zij hoger zijn dan € 227. Maar het aftrekbare bedrag mag niet hoger zijn dan 6 procent van de totale nettowinst van zo'n bedrijf in een jaar. Méér schenken mag dus wel, maar het meerdere is dan geen aftrekpost meer.
Wilt u ons initiatief financieel ondersteunen dan kunt u eventuele giften overmaken op ons bankrekeningnummer: 19.04.38.754
Stichting Buiten Gewoon 
Cromvoirt
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
Wilt u hierover nadere informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.


Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum