Open Dag geweldig succes

De weergoden waren ons gunstig gestemd en het werd op 29 september dan ook een stralende dag, zowel wat het weer betreft maar ook vooral de belangstelling die wij mochten ontvangen. Naar onze inschatting zijn er zo'n 1.500 bezoekers geweest.

    
Rond het middaguur kwam een statige koets aanrijden met het "hoog bezoek" uit den Haag. Deze "Maxima" heeft samen met Frank van Beers, directeur bestuurder van Cello, de werkboerderij geopend.

    
Naast het bezichtigen van de werkboerderij, kas terrein en de gezamenlijke woonkamer waren er veel activiteiten opgezet door onze werkgroep Open Dag. Deze activiteiten waren zeer gevarieerd zodat er voor jong en oud iets bij was van hun gading. Er waren diverse muziekgezelschappen, dansgezelschappen en demonstraties. Maar ook oud Hollanse spelen en een loterij waarbij een "eendje" in onze mooie vijver werd geplaatst. Er werd ook veel gebruik gemaakt van de huifkartocht.

    
Er is vanaf de start op 9 december 2011 al veel werk verzet door de hulpboeren en vele vrijwilligers. Op deze dag waren er dan ook al diverse producten van de werkboerderij Buiten Gewoon te koop. Ook hiervan werd veel gebruik gemaakt.

 

 

 Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum