Maximale subsidie Combifonds Provincie Noord Brabant

Voor 2005 zijn in totaal 103 subsidieaanvragen ingediend voor het Combifonds van de Provincie Noord Brabant. Hiervan kwamen er 84 in aanmerking voor subsidie. In het totaal komt € 2,9 miljoen subsidie uit het Combifonds beschikbaar voor 38 projecten. Het gaat hierbij om projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in dorpen en stadswijken of zijn gericht op de realisatie van woonzorgaccommodaties. Om de 38 projecten nu te kunnen subsidiëren wordt het beschikbare subsidiebedrag van € 2.000.000,- verhoogd met € 900.000,- uit de reservering voor 2006/2007.
Naast een oriëntatiesubsidie van € 2.000,--, die ons reeds in 2002 is toegekend, kent het Combifonds een stimuleringsubsidie. Deze stimuleringssubsidie bestaat uit drie categorieën: 50, 100 en 150 duidend euro. De stichting Buiten Gewoon is de maximale subsidie van € 150.000,-- toegezegd.
Een mooie opsteker.


Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum