Selectie

De zorgverlener Cello zal aan de hand van de bestaande zorgplannen en sociale rapporten een verkort zorgplan opstellen en met de individuele ouders bespreken. Vervolgens zal naar de groepssamenstelling gekeken worden. Om de groepssamenstelling te kunnen beoordelen zullen er logeerweekenden georganiseerd worden door Cello. Deze logeerweekeinden zullen gefinancierd worden vanuit de persoonsgebonden budgetten.

Vanaf oktober 2004 werden maandelijks logeerweekenden georganiseerd, Deze logeerweekenden hebben plaats gevonden tot juni 2011, het moment waarop de woningen in gebruik zijn genomen.Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum